Langues

Gaeilge/Irish Pronunciation Bearla/English
Dia duit! dee-ah dit Good day.
Dia’s Muire duit. (reply) dee-as mirra dit Good day.
Conas atá tú? cun-as atah to How are you?
Cad é mar atá tú? cad ay mar atah to How are you?
Cén chaoi a bhfuil tú? cane quee awill to How are you?
Tá mé go maith. tah may go mah I am good/well.
Tá mé go hiontach tah may go hinntock I am wonderful/great.
Tá mé go dona tah may go donna I’m bad/not good.
Cad is ainm duit? cad iss anam dit What is your name?
Is mise Sinéad iss misha shin-ade I am Sinead.
Sinéad is ainm dom shin-ade iss anam dum Sinead is the name to me
Cad as duit? cad ass dit Where are you from?
Is as Milwaukee mé. iss ass Milwaukee may I am from Milwaukee.
An maith leat? an mah latt Do you like?
Is maith liom. iss mah lum I like.
Ar mhaith leat? air wah latt Would you like?
Ba mhaith liom. bah wah lum I would like.
An dtuigeann tú? an dig-an too Do you understand?
Tuigim. tig-im I understand.
Ní thuigim. nee hig-im I don’t understand.
Go raibh maigh agat. go rev mah agut Thank you.
Tá fáilte romhat. tah fallcha row-at You are welcome.
Gabh mo leithsceal. guh muh leshkale Excuse me.
Sláinte. slawncha health.
Cá bhfuil an leithreas? cah will an leh-her-rass Where is the toilet?
Go n-éirí an t-ádh leat. go nay-ree an tah lat Good luck.
Maith thú. mah hoo Good yourself/Good for you.
Slán. slawn Goodbye.
Sin é. shin ay That’s it.
Tá Gaeilge agam. tah gale-guh agum I have Irish.